Urtijëi – Sëira de nfurmazion per i zitadins

0

N mierculdi ai 22 de nuvëmber dala 20:30 nvieia l’aministrazion de Chemun de Urtijëi duc i zitadins a na sëira de nfurmazion tla Cësa de Cultura Luis Trenker.

L unirà rujenà dla nrescida sun l svilup dl cumerz ala menuda a Urtijëi che ie unida fata ti ultimi mënsc. Cun chësta nrescida fovel unì nciarià la firma GMA – Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung che tres si diretëur dut. Stefan Holl unirà a prejenté i aspec y i resultac plu nteressanc. Ora de chël uniral rujenà cun l arch. Stephan Dellago di svilups dla situazion dl Ladinia ulache ël à laurà pea sun ncëria dl chemun pra l plan de recuper (Wiedergewinnungsplan) dl raion ntëur al Ladinia y ala Plaza Sant Antone. Duc ie de cuer nviei a tò pert a chësta sëira.

L zënter de Urtijëi ntëur Plaza Sant Antone

About Author

Comments are closed.

Zur Werkzeugleiste springen