Prejentazion dla scuadra dl Hockey Club Gherdëina

0

Sëlva – Cun na blòta festa ie unida prejenteda, n vënerdi ai prim de setëmber, la prima scuadra dl Hockey Club Gherdëina y la scuadres di jëuni. L sport dl hockey à na gran tradizion te Gherdëina, nia mé sportiva ma nce soziela. Chëst ann an juntà pro truep jëuni ala prima scuadra, atlec che pudrà nscila fé esperienzes a n livel plu aut. N ardimënt ulù dal cunsëi dl HCG, che stluj nce ite l prinzip dl cialé inant y dl mëter la sumënza sportiva per l daunì. Per ntant à purempò bele la prima scuadra mustrà i prim raies de surëdl tl’”amichevole” contro l Fascia, ulache i à venciù per 5 a 0. “Sce l bel di vëijen bele ora daduman” coche n dij, pona povester assé che l HCG pudrà dì la sia tl campionat, udron…

Ve teniron i polesc!

About Author

Comments are closed.

Zur Werkzeugleiste springen